Bullard HS vs. Clovis West HS Varsity Baseball 3/1/11 - photoicebox